GARANTIE

Garantie en klachten

 

Garantie


Op al onze producten zit wettelijke garantie, dat wil zeggen dat het product bij levering in goede staat moet verkeren en naar behoren moet functioneren.

Onze garantietermijn is 2 jaar na aankoop, behalve als dat bij het product anders staat vermeld.
Als een product hieraan niet voldoet kunt U dit melden middels het contactformulier.
Zijn deze problemen ontstaan door oneigenlijk gebruik of eigen toedoen, dan vervalt de garantie.

 

Klachten


Zijn er andere problemen of klachten die buiten de garantie vallen dan dit eveneens melden via het contactformulier.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Gebruik het contactformulier of bel ons op  0646 166 670