Winkelwagen Geen producten

RETOURGARANTIE

Herroepingsrecht en terugbetaling:
 
1.   De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 1 maand, ingaande de dag na ontvangst van de goederen door of namens de consument.
2.   Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
3.   Tijdens de herroepingstermijn heeft de consument de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
4.   De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
5.   De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf op de website of bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de consument nooit onredelijk bezwarend zijn.
6.   Indien de consument een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal binnen 1 week nadat de goederen door ons weer zijn ontvangen terugbetaling plaatsvinden.
7.   De voor de bestelling van de consument speciaal volgens zijn specificaties gemaakte artikelen, zoals bijvoorbeeld op lengte afgeknipte electriciteitskabels en volgens zijn opgave op kleur aangemaakte verf, zijn uitgezonderd van de hiervoor vermelde regeling voor herroepingsrecht en terugbetaling. Dit geldt eveneens voor tractieaccu's en tractiecellen. Wel bieden wij in dat geval in goed overleg met de consument een afdoende oplossing.
 
Hoe gaat dat in de praktijk ?   heel eenvoudig:

1.  U bericht ons vooraf per email of via het contactformulier dat U goederen retour wilt zenden.
2.  Wij vernemen graag waarom, maar dat hoeft U niet te vermelden.
3.  U stuurt de goederen naar onze vestiging, met een kopie van de factuur of bestelbon, onbeschadigd, goed verpakt en voldoende gefrankeerd.
4.  Na correcte ontvangst maken wij het voor de goederen betaalde bedrag binnen 1 week over naar uw rekening. Dat is inclusief de door ons gefactureerde verzendkosten, maar exclusief de door Uzelf betaalde retourverzendkosten.
 

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop software webshop